Jawar Nord, for sikkerhets skyld

De fleste av oss assosierer fyring med behagelig varme og hygge, men det er også veldig mye mer som betyr noe. Et fyringsanlegg i dag, er en teknisk avansert løsning som ikke bare skal bidra til at du opplever varme og hygge, men også fremfor noe – ivaretar sikkerheten til beboerne.

Isostatiske rør

Det spesielle med denne pipa er at innerrøret i keramikk, produseres på en spesiell måte sammenliknet med hva som ellers tilbys. Råmaterialet som hovedsakelig er leire tilsatt spesielle stoffer for å oppnå visse ønskede egenskaper, - blir brukt i tørr tilstand i motsetning til andre leverandører som benytter våt leire. Den tørre leiren blir satt under et enormt press i et formverktøy, der presset kan være opp til 12 ganger høyere enn ved tradisjonell produksjon. Resultatet av denne måten å produsere på, er at du får et piperør som blir tettere enn noen andre rør som tilbys, samtidig som holdbarheten mot høye temperaturer, blir bedre.

Farlig lekkasje

De viktigste kravene til piper i dag, er krav til god tetthet, krav om lite fuktopptak og evnen til å tåle høye temperaturer. God tetthet er helt nødvendig for å sikre at ikke personer blir påvirket av ulike farlige røykgasser som oppstår dersom ikke forbrenningen er tilfredsstillende. Jawar Nord er tettere enn noen andre rør!

Mindre sjanse for pipebrann

Et isostatisk presset rør gir også en glattere innervegg i røret, uten porer. Det har den store fordelen at muligheten for sotavsetninger blir vesentlig mindre, spesielt ved riktig fyring. Sot i pipa er som kjent en hyppig årsak til pipebrann, og bør derfor unngås.

Motstår en pipebrann på 1000°C

Skulle du av en eller annen grunn komme i en situasjon hvor pipebrann likevel oppstår, skal du vite at Jawar Nord er konstruert for også å tåle dette. Pipa er testet av nøytral godkjent instans i henhold til gjeldende standard, med en temperaturbelastning inne i pipa på 1000°C over en viss tid. Denne ekstreme belastningen, tålte pipa uten problemer. Dette betyr mye for din sikkerhet.

Nettside levert av GP Marked