Vi gir deg mer varme

Visste du at en av de største forurensningskildene som du selv kan gjøre noe med, sannsynligvis er ditt eget fyringsanlegg? Visste du at å gjøre noe med dette, verken koster mer penger eller er særlig vanskelig? Ved å velge rett, enten du skal rehabilitere gammel pipe eller kjøpe ny, så sparer du penger år etter år!

Det ligger mye kunnskap bak et godt fungerende fyringsanlegg. Man skal ikke ha god trekk, men det vi kaller riktig trekk. Dette for å oppnå riktig forbrenning, hvilket vil bety mindre utslipp av forurensning og du vil forbruke mindre brensel.

Som vårt navn tilsier,- vi er eksperter på piper og fyringsanlegg. Tenk langsiktig når det gjelder fyringsanlegget, velg en ekspert til leveransen. Du vil spare penger, og luften vi puster inn vil være litt bedre!

Nettside levert av GP Marked