Har du en gammel Selkirk stålpipe?

Selkirk er produsenten av en stålpipe som ble solgt av Jøtul frem til 1999, også under navnet Jøtul stålpipe. Har du denne stålpipa, bør du dessverre vurdere bytte den ut. Det viser seg at isolasjonen innvendig i stålpipa kan synke sammen, og en skorstein uten isolasjon vil mye varmere enn forutsatt! Hvis i tillegg denne varmen er i nærhet av brennbart materiale, så kan det oppstå brann i boligen. Det er advart mot denne stålskorsteinen flere ganger tidligere, da den dessverre har vist seg å være årsak til flere boligbranner! Les mer om dette fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen her: Forebygging av branner på grunn av Selkirk stålpiper – Nedre Romerike brann- og redningsvesen (nrbr.no)

Hvordan skal man vite om man har denne pipen, og hvordan går man frem for å få den byttet?

Vi har noen bilder nedenfor av denne stålpipen, og hvis du tror du kan ha denne hjemme, kan du kontakte feiervesenet i kommunen, for å få utført en kontroll av skorsteinen. Blir det så påvist at det er en Selkirk stålpipe, så kan vi være behjelpelige å bytte den ut. Enklest gjøres dette ved at eksisterende gjennomføringer og beslag over tak beholdes, og alt av rørdeler byttes ut. Vår helisolerte stålpipe, Smooth, passer godt til dette da de er tilnærmet like store. I tilfeller hvor det er slitasje på beslag over tak, så bør man også vurdere å bytte ut disse.