Videokontroll / kartlegging / feilsøking

Erfarne fagfolk med omsorg for fyringsanlegget

Fyringsanlegg med mangler innebærer en betydelig brannrisiko, og i Norge går det tapt store verdier hvert år som følge av dette. I tillegg er det også en betydelig kilde til forurensing. Et velfungerende anlegg er dessuten en investering i verdien på boligen din. Det er med andre ord mange gode grunner for å gjennomføre jevnlige kontroller slik at eventuelle mangler kan avdekkes så tidlig som mulig. Etter en lang vinter med mye fyring er det kanskje tid for en kontroll.

REHABILITERING AV PIPE

Videokontroll og feilsøking 

Har brannvesenet eller feiervesenet bedt om en brannteknisk tilstandsvurdering av skorsteinen, så er det gjerne en videokontroll med påfølgende rapport over evt. funn og konklusjon som er første skritt. Mange har også dårlig trekk eller annet som gjør at man ønsker en gjennomgang av fyringsanlegget.

VIDEOKONTROLL / KARTLEGGING / FEILSØKING

Iblant kreves det både lang erfaring og moderne utstyr for å utføre en grundig inspeksjon av en pipe. I kartleggingen bruker vi blant annet avansert videokontroll for å få mest mulig informasjon om pipens tilstand. Vi kan da gjøre en effektiv feilsøking og på denne måten finne fram til den beste måten å ivareta ditt fyringsanlegg. Dersom vi må gjøre utbedringer, sørger vi for å gjøre det på en rask, skånsom og renslig måte. Peiskosen er best med et fyringsanlegg i god stand og som er inspisert av fagfolk med kompetanse.

Vi i Pipeeksperten har erfarne og dyktige fagfolk med bred kompetanse innen ventilasjon og fyringsanlegg, samt styringssystemer i forbindelse med røyksugere. Vi har dessuten sikkerhet som vår høyeste prioritet. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

TRENGER DU HJELP MED DITT FYRINGSANLEGG?
TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT.