Hvorfor rehabilitere skorsteinen?

Skorsteiner som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter. Faren for brann er selvfølgelig det viktigste. Det er likevel flere grunner til at en skorstein bør rehabiliteres. I tillegg til å reparere de typiske skorsteinsskadene, er det en rekke positive sider med en rehabilitert skorstein i huset.

TRYGGERE HVERDAG

I Norge brenner det for utrolige summer hvert år. Av disse kan ca kr 200 millioner henføres til feil på piper og ildsteder og i tillegg følger en rekke personlige tragedier. Dette burde i seg selv være argument nok for å holde fyringsanlegget i orden.

VERDIØKNING PÅ BOLIG

At en rehabilitering i realiteten er en ren investering fordi eiendommens verdi stiger ved et mulig salg, er jo også et argument som bør nevnes. (ref Avhendingsloven).

INVESTER I FREMTIDEN

Visste du at en av de største forurensningskildene som du selv kan gjøre noe med, formodentlig er ditt eget fyringsanlegg? Feil på skorstein og ildsteder er en betydelig forurensningskilde, og dessuten en vesentlig årsak til antall boligbranner. Når det også gir dårlig fyringsøkonomi,- skulle det ikke finnes noen rasjonell årsak til ikke å utbedre de feil som har oppstått. Våre reparasjonsmetoder tar hensyn til de krav som stilles til miljø- og sikkerhet. Huseier oppnår bedre fyringsøkonomi, økt sikkerhet og i tillegg reduseres utslipp av skadelige avfallsstoffer til naturen.

TYPISKE SKORSTEINSPROBLEMER

Om du har et skorsteinsproblem, så er du i selskap med utallige mange andre. I Norge brenner det for mange millioner kroner hvert år på grunn av slike feil. Der er først de siste årene som skorstein og ildsteder har fått økt oppmerksomhet som mulig brannårsak.

Krater, dårlige fuger og huller.

Dette er gjerne gjengangere i eldre bygg. Krater er hull/skader i eksisterende pipevegg. Det kan f.eks. være hull som følge av at stein har falt ut, eller det kan være skader som følge av at mangelfull tetting etter fjerning av gamle ovner. I eldre bygårder og borettslag hvor det har vært mange forskjellige eiere (og dermed stor utskifting av ildsted) er dette ofte et stort problem.

Sprekker og kondensskader, er de feil som oftest oppstår i skorsteinen. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at innvendig tverrsnitt i skorsteinen er for stort.

Røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, og fukt samt aggressive stoffer i røykgassen tærer opp skorsteinen fra innsiden. Dersom skaden ikke blir utbedret straks, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn forutsatt. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser, øker sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser.

Det har de senere år utviklet seg en større forståelse til dette med skorstein og ildsted.

Forvitring over tid, gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år får skader.

Oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaring viser at bla. en teglskorstein oppstilt inntil treverk er meget brannfarlige. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, og er nå ikke lovlig (dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner!). Disse skorsteinene skal iflg. loven rehabiliteres, for å unngå brann.

Feiloppsatte skorsteiner og ildsteder utgjør en stor brannrisiko, og antallet feilmonteringer er meget høyt. Det er antatt at feilmonteringer står for hovedvekten av boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Det har vist seg bla. i en rekke borettslag at hele feltet med boliger har feiloppsatte skorsteiner og feilmonterte ildsteder.