Nord elementpipe

Jawar Nord, er en skorstein med integrert tilluftskanal. Det er en veldig sikker skorstein, preget av ekstrem høy holdbarhet og tetthet, samt høy motstand mot kondens og aggressive syrer. På grunn av dens særdeles høye kvalitet, tilbyr vi hele 35 års garanti på Jawar Nord elementpipe.

Problemfri fyring!

Chamotterør med unik kvalitet, er hjertet i Jawar nord. Disse rørene blir raskt oppvarmet til riktig driftstemperatur, hvilket betyr at man hurtigere oppnår riktig trekk i pipen. Ingen andre piper i Norge, har slike foringsrør. En riktig dimensjonert Jawar Nord elementpipe med tilførselsluft til ildstedet, vil føre til riktig trekk i pipa, og problemfri fyring. Dette igjen fører til renere forbrenning og mindre forurensning.

Spar miljøet og penger

Visste du at en av de største forurensningskildene som du selv kan gjøre noe med, sannsynligvis er ditt eget fyringsanlegg? Visste du at å gjøre noe med dette, verken koster mer penger eller er særlig vanskelig? Ved å velge rett, så sparer du penger år etter år!

Jawar Nord er produsert på en særdeles energieffektiv måte, hvilket gjør at allerede i produksjonen av pipa, så er det lagt stor vekt på miljø og fyringsøkonomi. Ved bruk, så sørger den helt spesielle luftkanalen, som bringer luft ned til ildstedet, for at luften er forvarmet. Dette betyr at det ikke brukes unødvendig energi til å varme opp forbrenningsluft. For deg som bruker ildstedet, så vil dette bety en enklere opptenning og fyring enn med andre fyringsanlegg - og du reduserer fyringsutgiftene! Dette får du, uten å betale mer enn hos konkurrentene.

De store miljømessige fordelene med pipa, har gjort at utviklingen er støttet av innovasjon Norge, gjennom deres internasjonale program for spesielt miljøvennlige prosjekter.

norway grantsinnovasjon norge grønn

Pipe for din sikkerhet

De fleste av oss assosierer fyring med behagelig varme og hygge, men det er også veldig mye mer som betyr noe. Et fyringsanlegg i dag, er en teknisk avansert løsning som ikke bare skal bidra til at du opplever varme og hygge, men også fremfor noe - ivareta sikkerheten til beboerne. Les mer om sikkerhet her: Jawar Nord, for sikkerhets skyld

Testet og godkjent

Jawar Nord, er testet for norske forhold hos SP Firesafe (tidligere Sintef Nbl). Elementpipen er selvfølgelig også CE- merket. Den kan brukes med både fast og flytende brensel.  EN 13063-2 T400 N1 WB 2 G00

Montering

Jawar Nord elementpipe leveres som med integrert tilluftskanal. Systemet kan brukes der pipe er oppstillt direkte mot vegg av brennbart materiale på to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak (oppstillingsvilkår III).

Jawar Nord tilbyr en særdeles rask og enkel montering. Foringsrørene er hele 66 cm lange, noe som er vesentlig lenger enn andre tradisjonelle foringsrør på markedet i dag. I tillegg veier rørene under halvparten av det tradisjonelle foringsrør gjør.Dette betyr altså færre og lettere løft. Når i tillegg rørene kommer med ferdig påsatt isolasjon, så spares mye tid i monteringen!

Røykinnføringen/ t-stykkene tilbys ferdigstøpt fra fabrikk, noe som gir et sterkere rør og enklere montering.

Jawar Nord har en mye tettere og stabil skjøt enn tradisjonelle foringsrør. Det er en dyp 15mm fals (overlapp) i alle detaljer, noe som fører til mindre lekkasje selv ved kapping av rør.

Produktinformasjon

jawar-pipebilde-ny
Jawar elementpipe består av foringsrør av det keramiske materialet chamotte og ytterelement av lettklinker.

Foringsrørene har en meget høy syremotstand og bruddstyrke. Dette skyldes den moderne isostatiske produksjonsmetoden, der rørene formpresses med et trykk på hele 600 Pa. Den spesielt glatte indre overflaten reduserer avsetningen av forbrenningsprodukter, noe som minimerer risikoen for pipebrann og reduserer fyringskostnadene. Den profilerte overflaten på utsiden av røret muliggjør ytterligere energisparing.

Røykrørsinnføringene/T-stykkene er ferdig produsert og preisolert, noe som utgjør en stor fordel, da man unngår eventuelle feil ved egenmontering. Undersøkelser viser at nettopp gal tilkopling av røykinnføring er en av de hyppigste feil som avdekkes i piper. Dette kan medføre lekkasje av farlige gasser og øke brannfaren, samtidig som trekkforholdene kan bli dårligere.

Dokumenter for nedlastning:

Jawar Nord brosjyre

Monteringsanvisning

Produktdokumentasjon

Comments are closed.

Nettside levert av GP Media