KERAMEX GLIDESTØP

 • Beskrivelse

  En skorsteinsmasse eller glidestøp er først og fremst en løsning som benyttes der ingen andre rehabiliteringsløsninger passer. Dette kan for eksempel være fordi man har en for liten skorsteinskanal, kombinert med for store ildsted. Alle kanaler kan ikke rehabiliteres med skorsteinsmasse. Derfor skal kanalens utforming, samt ildstedets behov av skorsteinsdimensjon kontrolleres nøye før installasjon.

 • TESTET OG GODKJENT FOR NORSKE FORHOLD

  Keramex er godkjent rehabiliteringssystem for alle typer tegl, betong og elementpiper. Keramex benyttes kun til rehabilitering av piper for vedfyring. Skal du skifte ildsted i fremtiden? Ingen problem!

 • MONTERING

  Arbeidene starter med at man rengjører skorsteinen nøye. Dette gjøres med feiekost, og vann. Et arbeidshull lages i bunnen av skorsteinen, hvor formen for påføring av massen plasseres inn. Denne formen er festet til en wire, som går opp til en vinsj på skorsteinstoppen.. Keramex massen helles fra skorsteinstoppen ned på formen i ca 0,5m høyde, og formen heises sakte opp ca 0,4m i skorsteinen, hvorpå ny masse fylles på. Massen vil presses fast mot skorsteinsveggene, samt trekke inn i utette fuger og sprekker. Dette gjentaes til hele skorsteinen er røyk og gasstett ifølge gjeldene regler.

  Fyringsanlegget kan tas i bruk etter at massen er gjennomtørket.

 • PRODUKTINFORMASJON

  I tilfeller hvor det er viktig å opprettholde tverrsnittet i skorsteinen, kan Keramex være et riktig valg. Et eksempel kan være når man har tilkoplet en åpen peis på en smal skorstein, eller når man benytter en vedfyrt sentralfyr i en smal skorstein. Massen brukes altså der man ikke kan minske eksisterende tverrsnitt.

  Dette er en god ildfast skorsteinsmasse, produsert av en unik blanding keramisk silikat og oksider. Massen påføres direkte på skorsteinsveggen, den trenger inn i åpne fuger og sprekker, og tetter skorsteinen fullstendig. Da en behandlet kanal i tillegg får slette vegger,- reduseres faren for sotdannelse og pipebrann. Festeevnen er meget god, og massen tåler meget høye temperaturer. Massen blir også benyttet til renovering av kakkelovner.

  Keramex leveres i sekker av 25kg som blandes ut med vann, slik at den får en konsistens som litt tynn støp.

  Det er viktig å være klar over at alle typer glidestøp ikke endrer oppstillingsvilkår på skorsteinen etter rehabilitering. Dette betyr at alt treverk som står mot skorsteinsveggene må fjernes, før ildstedene kan benyttes.