NORD ELEMENTPIPE

 • Beskrivelse

  AV HENSYN TIL MILJØ OG SIKKERHET

  Vi i Pipe Eksperten, ønsker å være en aktiv partner i det Grønne Skiftet, og har derfor deltatt i utviklingen av ei ny keramisk pipe som ikke bare har unike egenskaper, men som også kan tilbys til en konkurransedyktig pris.

  Jawar Nord er ei keramisk elementpipe utviklet i et samarbeide der sikkerhet, fyringsøkonomi, miljøhensyn og funksjon har vært prioritert. Resultatet ble ei førsteklasses pipe som gjennom sine spesielle egenskaper, formodentlig er det beste tilbud som finnes i dag totalt sett. Dette har vi oppnådd ved å kombinere en spesiell produksjonsmetode basert på tørrpressing av keramisk materiale under et trykk på 600 bar, noe som er opp til 12 ganger høyere enn tradisjonell produksjon, – med valg av råstoff. Hovedbestanddelene i keramikk er aluminium– og silisiumoksyd som finnes i bakken. Aluminiumoksid er sjeldent og eksklusivt mens silisiumoksid finnes i uante mengder. Disse kan blandes i ulike forhold som 25 – 45%/ 70-40%, og jo høyere andelen aluminiumoksid er, dess bedre blir pipa under ellers like forhold.

  Utviklingsarbeidet ble delfinansiert av Innovasjon Norge.

 • BRUKSOMRÅDER

  Nord elementpipe, kan benyttes til alle typer bygg og alle ildsted som har egen tilkopling for friskluft (også kalt tilluft).

  Nord elementpipe, med dens tilluft, egner seg spesielt godt i bygg som er satt opp etter 2010 og i.h.t. gjeldende byggeforskrifter i TEK10 eller senere (mer isolasjon og tettere bygg). Den kan også benyttes i moderne lavenergiboliger.

 • Teknisk informasjon
  Temperaturklasse
  T400 og T600
  Innerrør
  Chamotte
  Produksjonspress innerrør
  600 bar
  Strømningsmotstand
  0,0015m
  Varmeresistens
  0,6580m2KW
  Trykkfasthet ytterelement
  M50
  Trykkfasthet innerrør
  M91
  Kondensmotstand
  T400W
  Bygghøyde
  opptil 25m
  Testet for å motstå pipebrann
  JA
  Isolasjon
  30mm keramisk isolasjon
  Dimensjoner, innvendig
  Ø160 og Ø200mm
  Dimensjoner, utvendig element
  36x36 og 40x40
 • MONTERING

  Nord elementpipe består av innerrør og ytterelement som limes mens man bygger oppover. Ytterelementene pusses gjerne nå pipen er ferdig bygd, for å få en fin og glatt overflate.

  Jawar Nord elementpipe leveres som med integrert tilluftskanal. Systemet kan brukes der pipe er oppstillt direkte mot vegg av brennbart materiale på to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak (oppstillingsvilkår III).

  Jawar Nord tilbyr en særdeles rask og enkel montering. Foringsrørene er hele 66 cm lange, noe som er vesentlig lenger enn andre tradisjonelle foringsrør på markedet i dag. I tillegg veier rørene under halvparten av det tradisjonelle foringsrør gjør.Dette betyr altså færre og lettere løft. Når i tillegg rørene kommer med ferdig påsatt isolasjon, så spares mye tid i monteringen!

  Røykinnføringen/ t-stykkene tilbys ferdigstøpt fra fabrikk, noe som gir et sterkere rør og enklere montering.

  Jawar Nord har en mye tettere og stabil skjøt enn tradisjonelle foringsrør. Det er en dyp 15mm fals (overlapp) i alle detaljer, noe som fører til mindre lekkasje selv ved kapping av rør.

  For full oversikt over mulige løsninger og monteringer, se vår monteringsanvisning.

 • Dokumentasjon

Trenger du ny elementpipe?
Ta kontakt for en uforpliktende prat og gratis befaring.

FORDELER

Sikkerhet:

Pipa er godkjent for temperaturklasser T 400 og T 600, og i tillegg også godkjent for bruk til lavtemperturkjeler hvor fukt kan være et problem. Dette siste er spesielt og gjort mulig ved at piperørene som produseres isostatisk, dvs at de form- og tørrpresses under et helt spesielt høyt trykk, – og blir derfor så tette at mulig fuktgjennomgang er maksimum 1%. Denne produksjonsmetoden blir også benyttet på det såkalte T stykket hvor røykrøret fra ildstedet koples til pipa. Tradisjonelt er dette ei pipes svakeste punkt, men i vårt tilfelle, tåler punktet en belastning opp til 6 tonn! Ekstremt høye temperaturer i ei pipe, grunnet f eks pipebrann, – kan ha katastrofale konsekvenser, men Jawar Nord er testet på 1000 grader uten å få noen form for sprekkdannelser. Dette er helt unikt. Dessuten er pipa testet på samme temperatur for termisk sjokk, ved å flytte foringsrøret fra ovn og direkte over i vannbad uten å sprekke. Dette er også unikt. De fleste ytterelement på markedet lages i leca, mens våre lages i perlite. Ytterelementene er derfor de letteste som tilbys i markedet. Mindre vekt pr meter betyr her bedre kjøling mot omgivelsene og at pipa kan bygges høyere. Foringsrørene limes sammen i skjøtene. De har en spesiell fals øverst på hele 2.5cm mens nederste kant av røret er helt slett. Denne formen gjør det mulig å kappe rørene i ønsket lengde uten å svekke styrken i skjøten. Dette er en positiv nyhet i forhold til andre typer foringsrør som blir svekket dersom du kapper dem.

Fyringsøkonomi:

– Forvarming av pipa gir renere og bedre forbrenning, noe som igjen medvirker til at fyringsøkonomien blir bedre

Miljøhensyn:

– Nyere forskning viser at vedfyring er den desidert største kilden til utslipp av partikler og da spesielt de minste partiklene som er de farligste (har blitt målt til 46% av total- utslippet av de minste) Ved forvarmingen pluss økt forståelse for betydningen av rett dimensjonering av fyringsanlegget, (les: pipehøyde og tverrsnitt) må tilpasses ildstedet som skal koples til), og riktig opptenning av ved med under 20% fuktighet – ligger et stort forbedringspotensial som Jawar Nord – pipa har alle forutsetninger for å kunne bidra til å eliminere
– Alle enkeltdeler er gjenvinnbare
– Det finnes ikke noen form for helseskadelige stoffer i produktet

Funksjon:

 • Pipa har et spesielt tynt foringsrør som gjennom profilen virker som en varmeveksler. Forbrenningsluften tas ned via kanaler i pipa og blir forvarmet før forbrenningen. Dette bidrar til å redusere opptenningstiden som er en spesielt forurensende fase grunnet at kald – forbrenningsluft og kaldt tykkere pipeløp normalt tar mye lenger tid å varme opp.
 • Jawar Nord har de største luftekanalene, noe som gir mer oppvarmet luft.
 • Jawar Nord har det tetteste foringsrøret som tilbys i dag. Fukt som kan oppstå under forbrenningen, – kan virke veldig negativt på både partikkelutslipp, sikkerhet og forbrenningsprosessen dersom dette trekker gjennom foringsrørene. Som nevnt over, – 1% er maksimum fuktgjennomtrengning, og et mulig problem hos andre er her eliminert.

Jawar Nord har også en rekke andre fortrinn i forhold til konkurrerende elementpiper, både for bruker og installatør. Her kan f eks nevnes:
– pipa har markedets lengste garanti 35 år
– prisen er konkurransedyktig
– til tross for store luftekanaler, har pipa de minste ytre mål og er således plassbesparende
– lav vekt kombinert med foringsrør på 66cm, gir raskere og lettere installasjon
– preisolerte rør fra fabrikk forenkler montasjen ytterligere
– pipa kan også leveres ferdigmontert i lengder av 2 meter
– ytterelementet er ferdig slemmet på 2 sider, noe som forenkler installasjonen
– Monteringsanvisningen er lett å forstå, med bilder som viser alle enkeltmomenter
– Som leverandør er vi alltid tilgjengelig for kunden som veiledere om dette er nødvendig
– Vi kan også påta oss å gjennomføre installasjonen dersom dette er ønskelig

PRISTILBUD

Ønskes et pristilbud på Nord elementpipe? Ønsker du å gjøre jobben selv, eller kanskje du heller ønsker at vi tar oss av monteringen? Under fanen «dokumenter» finnes link til et skjema som kan fylles ut og sendes oss. Du må også gjerne ringe oss, eller sende en mail med spørsmål, så skal vi hjelpe som best mulig. Sammen finner vi beste pipeløsning for deg!

TENK SIKKERHET

Enten du bygger nytt, eller skal restaurere, er skorsteinen en viktig del av huset. Tenk sikkerhet – du fyrer tross alt opp et bål i din egen stue. Vi har sikre løsninger på nye skorsteiner og reparasjon av gamle, og vi har testet våre produkter for å være trygg på god funksjon under tøffe norske forhold. Uansett skorsteinsproblem, type skorstein eller ildsted,- vil du alltid finne en optimal løsning hos oss!