Rehabilitering av piper i oslo, akershus og ostfold

Pipe Eksperten as har brannsikret en betydelig del av pipene på bygårdene i Oslo de seneste årene. Faktisk flere hundre skorsteiner hvert år. Samtidig har vi rehabilitert piper på borettslag i både Østfold og Akershus.

De siste årene har spesielt eldre bygårder i Oslo, gått igjennom en betydelig brannteknisk oppgradering. Dette har ført til at flere tusen piper er foret med nye piperør, eller glidestøp, de siste årene. Etter hvert som de fleste bygårdspipene har blitt oppgradert til å tilfredsstille dagens krav, så vil fokus skiftes over til brannsikring i eneboliger og småhus. Det er derfor ventet at en rekke borettslag og sameier i Oslo, Akershus og også Østfold må regne med at de vil få beskjed i fremtiden fra brann- eller feiervesenet at pipene / skorsteinene må repareres.

Vår spesialitet er store oppdrag. Altså rehabilitering av piper hos sameier og borettslag. Der det er mange beboere, mange piper og ildsteder er vi best! Kort og godt – vi er best der det kreves mye kunnskap og erfaring av leverandøren!

I om med at vi har såpass bred erfaring med store prosjekter, så betyr det at vi også kan være et naturlig valg av leverandør også i andre deler av landet. Ikke nøl med å kontakte oss for å se hva vi kan tilby av skorsteinsarbeid i Asker, Bærum, Drammen, Skedsmo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Haugesund, Trondheim, Bodø, Tromsø, Lillehammer, Hamar eller i resten av landet.