Søknadspliktig arbeide

Har du hatt feiervesenet på kontroll, og fått avvik ved pipa? Har du fått pålegg om å sette ned nye foringsrør for å utbedre skader på skorsteinen? Da skal du også vite at rehabilitering av skorsteiner er søknadspliktig arbeide, og må således ikke starte opp før kommunen har godkjent en byggesøknad.

Bruker man et firma med sentral godkjenning for rehabilitering av piper, er dette en såkalt forenklet søknad. Firma med sentral godkjenning får søknaden behandlet med en rabatt, siden de allerede har bevist at de kan utføre en slik jobb og er derfor forhåndsgodkjent.