Tips om vedfyring

RIKTIG FYRING FORHINDRER BRANN OG SPARER MILJØET

Feil fyring, er en vesentlig årsak til antall boligbranner. I tillegg er forurensingen betydelig. Her kan du lese om hvordan du fyrer riktig med ved, slik at du reduserer risikoen for brann og sparer miljøet for unødvendig forurensing.

FYR MED TØRR VED OG GOD TREKK- OG UNNGÅ RUNDFYRING

Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt før tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brennbare væsker til opptenning.

Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe. Skru aldri trekken ned til et minimum, men sørg for at denne alltid er god.

Det blir dårlig forbrenning, når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig igjenskrudd. På denne måten dannes det beksot i pipa, som kan ta fyr. I tillegg slippes mye forurensning ut i luften. Det kan oppstå forpuffninger, som kan gi store skader i boligen. I verste fall kan også giftige gasser lekke ut i rommet og forårsake forgiftning og død.

Mesteparten av peisåpningen må tildekkes med gnistfanger. Gnister og glør kan sprette langt og lage brennmerker i gulvtepper og møbler. Ofte kan dette medføre brann. Vær oppmerksom på at det ved fyring av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling.

Tips om vedfyring

HVIS PIPEBRANN

Skulle pipebrann oppstå, må vi straks stenge igjen alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld. (Spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres på peisen). Hold godt øye med loft og kjeller og vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa. Slokkingen må vi overlate til brannvesenet. Etter brannen må pipa kontrolleres av feiervesenet (les mer om pipebrann på: pipeeksperten.no/pipebrann).